de

en

ar

22.08.16

بطرف بالا !

بعد از اینکه ما داخل فضای فروشگاه شدیم کم کم راه خود را به به بقیه طبقات یافتیم و کار را شروع کردیم. بازسازی اولین آپارتمان آغاز شد. ما موکت و کاغذ دیواری های قدیمی را از دیوار برداشتیم و در مورد اینکه چطور این آپارتمان های کوچک را مبله کنیم که بیشترین فضا را داشته باشیم. در حین کار ما به دیگر نقاط رفتیم و دوستان جدیدی را ملاقات کردیم کمک کردیم و به ما کمک کردند. ما به این خانه خو گرفتیم با خاص بودنش, به بویش, به بازی با نورش , به ساکنانش و خلق و خویشان.

ما نقاط مخفی را پیدا کردیم, به دور تاریخ و گذشته ساختمان تلو تلو خوردیم. سپر کوچکی در زیرزمین, کمی شیشه کاری, اثراتی از یک سیستم دفع زباله, تکه های مبلمان فراموش شده. از راست به چپ, از زیر زمین تا به بام, آه فراموش نکن که باید کار کنیم.