de

en

ar

03.02.17

دورهمی وافلی

اوبرهاوس درهایش را به روی افراد بیشتری باز میکند. یک گروه از دانشجویان دانشگاه دویسبورگ- اسن در حال تحقیق در مورد اوبرهاوس در قالب یک سمیناربه نام ایجاد یک خانه در آلمان-کشور مقصد برای پناهندگان هستند. یک همکاری بین دانشکده طراحی شهری دانشگاه دویسبورگ اسن و موزه معماری فرانکفورت.
بعد از اینکه دانشجویان تحقیقات بسیاری پیرامون اطراف ساختمان و تحقیقاتی در مورد انواع گوناگون مسکن برای اقشار اسیب پذیر جامعه انجام دادند نوبت به این رسید که وارد ساختمان بشوند با ساکنین دیدار کنند و داستان زندگی انها را بشنوند. یک دیدار برای وافل ؟ شیرینی همیشه ایده خوبی برای دور هم جمع کردن همه افراد است.