de

en

ar

20.12.16

اوبرهاوس میزبان فروم رگیونوم میشود

هیچ لغتی نمیتواند شادی ما را از یافتن دوستان جدید اینبار از کشورهای عضو شوروی سابق وصف کند. یک پلت فرم برای معماران ، شهرسازان ، مدیران فرهنگی و هنرمندان تا کنار هم جمع بشوند و تجربیاتشان را با هم تقسیم کنند.
اوبرهاوس باز هم با آغوشی باز میزبان کارگاه ها و گردهمایی های ماشد. گروههای ما از ۹ تا ۱۸ دسامبر ۲۰۱۶ ، مشغول اندازه گیری ، عکس برداری ، اره کردن و تراشیدن در و از اوبرهاوس بودند. ما بر روی ستوت های پایداری تمرکز کردیم تا ایده هایی نو برای استفاده از ساختمان های بلا استفاده و فضاهای شهری خالی پیدا کنیم.