de

en

ar

07.07.16

کارگاه شماره چهار ''دست روی کار! ما یک ساختمان بلند مرتبه را با هم تعمیر میکنیم''

در کیتو ما کارگاه شماره چهار را برگزار کردیم " دست روی کار! ما یک ساختمان بلند مرتبه را با هم تعمیر میکنیم" تا ایده ها و نظرات در مورد این ساختمان بلند مرتبه که ما توافق کردیم در سال های آتی در آن کار کنیم را جمع آوری کنیم. شرکت مالک به نام ونوویا از کیتو دعوت کرد تا یک پروسه بازسازی در این ساختمان را آغاز کند. پروسه ای که در آن ساکنان فعلی و آتی باید در آن شرکت کرده نه تنها در بخش برنامه ریزی و طراحی بلکه در مرحله همکاری با دبگر گروه ها. پروسه نوسازی همچنین یک تمرین برای ایجاد یک گروه و یکپارچه گی اجتماعی خواهد بود و خوشبختانه این بخش مهمی از موضوع اصلی کنفرانس "بیشتر از مکانی برای زندگی" را مهیا می کند و یا حتی یک ویترین برای یکپارچه گی اجتماعی از طریق ساخت و ساز ایجاد میکند.

این کارگاه ترکیب جالبی از مردم را در خود ادقام کرد : ساکنان بلند مدت اوبرهاوسن و مهاجران جدید ومتخصصین برنامه ریزی و ساختمان, هنرمندان و دانشجویان از نزدیک و دور. در آغاز افراد با بیشترین اطلاعات از در مورد گذشته ساختمان وحال حاظر نظرات خود را با دیگران به اشتراک گذاشتند تا افراد دیگر را با وضعیت این ساختمان آشنا سازند. علاوه بر چالش هایی مانند کوچک بودن آپارتمان ها که باعث می شود ساکنین ان به دفعات عوض شوند و ساختارهای اقتصادی-اجتماعی یک طرفه, تعدادی از فرصت ها نیز شناسایی شدند به عنوان مثال: اجاره پایین، مرکز شهرستان و دید خوب ، احساس مثبت پس از اولین برخورد با مستاجران فعلی نیز به عنوان یک شرط اساسی نسبتا خوب از ساختمان بیان شد. این کارگاه آموزشی همچنین در طبقه همکف این ساختمان بلند مرتبه در یک فروشگاه خالی صورت گرفت. بیشترزمان در سه گروه صرف پیش بینی آینده بزرگ این ساختمان و ساخت یک نقشه راه با نام بردن از اقدامات مشخص و مورد نیاز برای رسیدن به چشم انداز در پنج سال آینده است وهمچنین ارائه راه حل برای محدودیت ها تنگناهایی که باید بلافاصله حل تا قادر به ادامه باشیم, شد. همه موافقت کردند که اولویت اول برای شروع آشنایی با ساکنان فعلی است. به عنوان مثال، صحبت با ساکنان طولانی مدت ومستاجرین برای شروع یک سری از تجمعات کوچک برای اطلاع مستاجران در مورد روند بازسازی و همچنین برای جمع آوری اطلاعات در مورد اولویت های آنها.آنچه باید از آن اجتناب کرد نیز پروسه پر هزینه بازسازی که نتایج آن واقعا قدردانی نمی یا تنها به ندرت استفاده می شود.

برای تعدادی از مشکلات در حال حاضر حداقل راه حل آزمایشی ارائه شد. اگر ممکن بود که هزینه های قابل توجه بالای نگهداری از خانه را کاهش داد ، (به عنوان مثال با بی دقتی از برخی از مستاجران ایجاد می شود) می توان به ارائه برخی مزایا پرداخت - باغ پشت بام؟ - برای ساکنان. یک گروه پیش بینی کرد چگونه با استخدام ساکنان خاص به عنوان سرپرست به جای برون سپاری تمام پروسه تعمیر و نگهداری از ساختمان میتوان پول را"در خانه" نگه داشت و به تدریج بی علاقه گی برخی ساکنین در ساختمان را به آپارتمان خود را کاهش داد. یکی دیگر ازایده های مربوط به ارائه فرصت برای کار وکارآموزی در داخل ساختمان از طریق ایجاد یک سری از کارگاه ها در محل فروشگاه یا آپارتمانهای خالی بود. ما خوش شانس بودیم که نمایندگان شرکت مالک و مرکز شغلی دراین کارگاه بودند.