de

en

ar

در سراسر اروپا دولت ها و جوامع با یک چالش عظیم برای منزل دادن پناهندگان با یک روش معقول و انسانی روبرو هستند. ولی اغلب بسیاری از افراد چه آنها که تنها میرسند یا با خانواده باید در سربازخانه ها و یا باشگاه های رها شده بمانند. به عنوان یک شهروند درجه دو آنها نه تنها نمیتوانند در زندگی روزانه جامعه شرکت کنند بلکه حتی نمی توانند محیط پیرامون خود را به صورت خلاقانه ایجاد کنند. در مواجهِ با این با این حقایق; شبکه پناهندگان برای ساخت شهر ها به صورت خلاقانه تصمیم گرفت تا همه نیروها را به هم متصل کند. گروه ها از اوبرهاوسن؛ هلسینکی؛ لیوبلیانا و دیگر شهر های اروپا در حال جستجوی دیگر راه کارهای تقویت مشارکت پناهندگان برای تبادل تجارب و در دسترس ساختن آن برای دیگران هستند. هدف آنها این است که به صورت فعالانه به دنبال راههای جدید از تعامل و پشتیبانی محترمانه بگردند تا پناهندگان بتوانند در روابط اجتماعی و خلاقانه محیط اطراف خود شرکت کنند و همچنین به آنها کمک کنند تا آسان تر با جامعه محلی خو بگیرند. از طریق یک فرایند مشترک؛ آنها می توانند با شهر در تعامل باشند در حالی مه اعتماد به نفس خود را نیز افزایش دهند.
ایده پشت ساخت شهر با هم این است که چند صدا میتواند بلند تر از یک صدا فریاد بزند و تنوع دیدگاه های مختلف ارزش زیادی به پروژه میبخشد. ساختن فقط یک کلید برای شناخت یکدیگر از یک راه بهتر نیست. بلکه این بیشتر یک راه برای ساخت یک حس همبستگی در یک گروه است. بدلیل اینکه همه افراد چه پناهنده؛ چه افراد کم درآمد و پایین دست جامعه و همه افرادی که به جامعه تعلق دارند و علاقه مند به زندگی با هم در یک محیط قابل زندگی هستند با هم کار میکنند و هرکس سهم خود را در این کار دارد. برای همین هر ایده یا نظر و همکاری از طرف شهروندان؛ فعالان؛ شهرسازان؛ سیاستمداران و غیره بسیار ارزشمند است.
به عنوان یکی از اولین پروژه ها؛ کیتو به همراه پناهندگان و ساکنان اوبرهاوسن یک ساختمان بلند مرتبه در مرکز شهر را بازسازی میکند. و مایل به ایجاد یک زندگی خود ساخته در بین ساکنان ان است. پتانسیل عظیمی در مغازه رها شده طبقه همکف این ساختمان همینطور در آپارتمان های طبقه بالای آن وجود دارد. ساکنان فعلی ساختمان باید در پروسه بازسازی دخیل شوند به همان اندازه که به این کار تشویش شده اند.